A szövetség olyan tagok közössége,

  • akiket szakmai igényességük, tapasztalatuk arra ösztönöz, hogy aktívan vegyenek részt a GYSE érdekképviseletében, a hazai betegek, segédeszköz ellátásra szorulók jövőbeli minőségi és megfelelő szakmai színvonalon történő transzparens ellátásában és kiszolgálásában;
  • akik az egyes szakterületek közötti kommunikáció révén naprakészek szeretnének lenni a szakmát érintő legfontosabb eseményeket és fejlesztési irányokat illetően, és ezzel a tudással hasznos tagjai a szövetségnek.

A szövetség működésében fontosnak tartja a korrekt, transzparens piaci magatartást, a partneri együttműködést az egészségügyben érintett valamennyi szereplővel.

Az új szövetség partnerséget, összefogást, a közösen kitűzött célok elérését tarja szem előtt, ezért tevékenykedik. Fontos, hogy a gyógyászati segédeszköz ellátásban érintett összes résztvevő (NEAK, EMMI, szakhatóságok, az érdekképviseleti szövetségek tagjaiként ismert látható vállalkozások, társszakmák) együttműködésén alapulva, minden érintett megtalálja a saját érdekeltségét és szerepét, ismerje és elismerje a másik fél érdekeit és szerepét; és azonosulni tudjon azokkal az elvekkel, melyek elsősorban a hazai gyse-ket használók érdekeit, ellátásuk magasabb minőségi színvonalára történő emelését kell, hogy jelentsék.

Az együttműködés kiterjed a gyse-vel kapcsolatba kerülő orvosokra, szakdolgozókra, orvos-társaságokra, szakdolgozói társaságokra, betegszervezetekre, tudományos társaságokra, társ érdekképviseleti szövetségekre is.